ACENTELİK YA DA KOMİSYONCULUK YAPACAKLARDA HANGİ TÜR YETKİ BELGELERİ ARANIR?

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda ya da eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik mi yapacaksınız? Yoksa eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk mu yapıyorsunuz? Bu işler için hangi tür yetki belgeleri gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız hem kendiniz hem de birlikte çalıştığınız kişiler için aşağıdaki bilgileri okumanızın faydası olacaktır.

ACENTELİK YA DA KOMİSYONCULUK YAPACAKLARDA HANGİ TÜR YETKİ BELGELERİ ARANIR?
 
Taşımacılık sektörü için geçerli olan Yetki Belgeleri ile ilgili olarak okurlarımız bilgilendirmeye bu sayımızda da devam ediyoruz. Bu sayımızda Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda ya da eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak olanlar ile eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar için alınması gereken belgeler ile ilgili bilgiler veriyoruz. Gerek kendi işiniz olsun gerek bu tür firmalarla iş yapıyor olun Yetki Belgeleri konusunda dikkatli olmanız ceza yememeniz için büyük önem taşıyor.  
 
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda ya da eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik mi yapacaksınız? Yoksa eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk mu yapıyorsunuz? Bu işler için hangi tür yetki belgeleri gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız hem kendiniz hem de birlikte çalıştığınız kişiler için aşağıdaki bilgileri okumanızın faydası olacaktır.
 F Yetki Belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre iki türe ayrılır:
 
F1 Yetki Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir. F1 yetki belgesi için başvuranların, A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır. Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse F1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. F1 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 5.289 TL olarak belirlenmiştir.
 
F2 Yetki Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara
verilir. F2 yetki belgesi için başvuranların, A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, B1, B2, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 7.934 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin,  açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.
            
 
G Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre dört türü vardır.
 
G1 Yetki Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir. G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. G1 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 5.289 TL olarak belirlenmiştir.
    
    
G2 Yetki Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir. G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. G2 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 7.934 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
G1 veya G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 30 m‘lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 
G3 Yetki Belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir. G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M1, M2, P1 veya P2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse G3 yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. G3 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 5.289 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
G4 Yetki Belgesi: Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara
verilir. G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları; ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır. G4 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 7.934 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
G3 veya G4 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2 ‘lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
            
H Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre iki türü vardır.
H1 Yetki Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir.H1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. H1 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 5.289 TL olarak belirlenmiştir.
 
H2 Yetki Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara verilir. H2 yetki belgesi için başvuranların, 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. H2 Yetki Belgesi ücreti 2010 yılı için 7.934 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİR?
 
Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibrazı zorunludur.
 
     Başvuru dilekçesi,
İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Başvuru Formu”,
Yukarıda yer alan (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri ile yukarıda yer alan (e) bendinde belirtilen kişilerin/personelin  Mesleki Yeterlilik belgeleri,
Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri,
Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
Acentelik yetki belgesi almak için, yerli ve yabancı taşımacı ile yapılmış “Acentelik Sözleşmesi”,
Yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin aslı,
Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden belge türüne göre Bakanlıkça belirlenen ücretlerin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ozyaman Ağır Nakliyat
Ozyaman Ağır Nakliyat
Merhaba\ Nasıl Yardımcı Olabiliriz? How can I help you?
Just Now
Hemen Ara Fiyat Öğren!